slice
 

 

Forside

 

Boområdet og leilighetene

Vedtekter

Styret/Kontaktpersoner

Komiteer og utvalg

Oppgangstillitsvalgte

Referater

 

Grendelaget

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Velkommen til Vevelstadåsen Boligsameie!

1(Beliggende i Ski Kommune.
5 km nord for Ski, 2 mil syd for Oslo)

Langhus er et av de mest populære boområder i Ski Kommune.
Vevelstadåsen ligger på toppen av Vevelstad, et boområde som består av tre sameier; Vevelstadskogen, Vevelstadlia og Vevelstadåsen.

Vevelstadåsen er et godt bomiljø for både gamle og unge. Kort vei til butikk, idrettsanlegg, buss og jernbane. Skoler og barnehager og idrettsanlegg i umiddelbar nærhet.
Sameiet ble bygget og stiftet i 1975 og tilbyr et etablert bomiljø. Området betegnes som svært barnevennlig med sine grøntarealer og lekeområder. Bygningsmassen er godt vedlikeholdt takket være flinke vaktmestere og entusiastiske beboere.

––––––––––––– ––––––––––––– ––––––––––––– ––––––––––––– –––––––––––––

Adgangsbevis til gjenvinningsstasjonene er nå tilgjengelig for våre beboere Bestill adgangskort eller last ned adgangsbevis med appen "MiljøID".

Ved å innføre adgangskontroll på gjenvinningsstasjonene vil vi sikre at alle som ikke er private husholdninger i Follo Rens område betaler full pris. Dermed kan vi fortsette å holde egenandelen lav.
Det er viktig å skille mellom private husholdninger og næringsdrivende som kunder på våre
gjenvinningsstasjoner. Næringsdrivende betaler ikke renovasjonsgebyr og skal derfor betale en høyere pris forlevering av avfall.

HVORDAN SKAFFE ADGANGSBEVIS Link tildenne siden kommer i løpet av dagen:
Fra 1. mai kan du velge mellom app eller kort:

––––––––––––– Årsmøte 2020

Vårt årsmøte som etter planen skulle avholdes den 1/4, 2020 er utsatt på ubestemt tid pga. Koronaviruset. Aktuelle opplysninger om dette og annet vil bli oppdatert på denne nettsiden og på vibbo.no

Vibbo er den nye beboerportalen fra OBOS hvor vi nå har fått vår helt egen side, og vil etter hvert samle det meste du trenger å vite om sameiet.

Gå til nettsiden vibbo.no og logg inn med telefonnummeret ditt så snart som mulig. Huk av for samtykke til digital kommunikasjon, og at vi kan sende deg varsler på e-post og SMS.

––––––––––––– Rot og løse gjenstander på terrassene

Det hender at beboere får gjenstander som blir blåst fra andres terrasser inn på sin terrasse. Sørg for at det ikke finnes løse gjennstander slik som emballasje av ulik art og lignende hos deg. Det kan være irriterende å måtte rydde opp etter andre.

 

––––––––––––– Meldeskjema for oppussing/rehabilitering

I våre vedtekter §17, står det at styret skal varsles når seksjonseiere skal utføre endringer som har betydning for leilighetenes infrastruktur. På denne måten kan sameiet vårt sikre seg mot feilkonstruksjoner som kan ha konsekvens i fremtidige nødvendige utbedringer, slik som ved rehabilitering av røropplegg, elektrisk anlegg, eller avluftsanlegg. Avvik fra spesifikasjoner kan medføre at sameier selv må koste merarbeid ved slik utbedring, eller om nødvendig tilbakestille utbedringer til det opprinnelige. Har du spørsmål om etterisolering av vegger, bestilling av vinduer osv kan styret informere om krav og spesifikasjoner.

Meldeskjema for oppussing/rehabilitering, kan du laste ned her (pdf)

––––––––––––– Fornying av vann- og avløpsledninger

24/2-20
Vi har fått pålegg av kommunen å rehabilitere avløpsledninger fra feltet vårt. Dette gjelder også de to andre sameiene siden det er påvist avrenning med tarmbakterier i grøftene ved undergangen nede ved Langhuset. 


Kommunen har gjennomgått rapportene/undersøkelsen (14/2-19) av både vannrør og avløpsrør, og pålegger alle tre sameiene å utbedre/bytte ut disse innen 2020.
Aktuelt forslag er å grave nye grøfter mellom- og i garasjene, slik at begge rørene byttes samtidig.

Når prosjektet settes i gang vil det i perioder få konsekvenser for bruk av våre faste plasser i garsjene. Nærmere informasjon vil bli gitt når tiltaket nærmer seg.

 

––––––––––––– Parkering

-> LINK til skjema for parkering på plass D

 

Parkeringsplassen ved rundkjøringen (A) er nå skiltet på nytt (febr. 2018).

Fra og med 19/2-18 gjelder nye skilt på våre private parkeringsplasser. Hvert av sameiene Vevelstadåsen, Vevelstadskogen og Vevelstadlia har sine dedikerte plasser og litt ulike regler. Sett deg inn i ditt sameies regler, slik at dine gjester er orientert. For parkeringsplass A (ved rundkjøringen) gjelder maks 2 timers parkering for beboerdisponerte biler, alle dager, hele døgnet.
Gjester til Vevelstadåsen og Vevelstadskogen kan parkere: Man - fred, maks 2 timer (07.00 - 17.00), ellers ingen begrensning

 

 

 

Link: AVTALESKJEMA FOR PARKERINGSPLASS på Lastebiltomta

Skjema legges ferdig uftylt i styrets postkasse i oppg.16

(21/10) Beboere med behov for parkering av bil nr 2, vil kunne få kjøpt parkeringsbevis (ett år av gangen) på vår parkeringsplass (D).
Parkeringsoblat for ett år koster kr 1800,- og innkreves av Obos.

NB! Firmabiler, og bil 2 disponert av beboere, som i dag ulovlig benytter gjesteparkeringsplasser mellom blokkene, vil bli gitt kontrollavgift og oppfordres til å inngå en slik parkeringsavtale.

Klageskjema på kontrollavgift.

   

Vevelstadåsen Sameie

 

 


SMÅNYTT/INFO:

Returpunktet

Vi minner om at søppel-komprimatoren, som betjenes av våre vaktmestere torsdager, er ment for husholdningsavfall som ikke får plass i søppelsjakta. Ikke byggematerialer. Dette betyr at byggematerialer som veggpaneler, gulvbelegg, kjøkkeninnredninger etc, - IKKE skal kastes i containeren. Dette må den enkelte beboer selv sørge for å avhende på egnet miljøstasjon, for eksempel Oppegård miljøstasjon. Det samme gjelder større innredningdetaljer som møbler og skap, madrasser etc.
Når det gjelder mengde avfall som kastes fra hver beboer er dette også begrenset av volum og vekt. Er du i tvil, spør vaktmester før du kommer bærende med det. (Antydet mengde, maks en søppelsekk). Avfall fra utenforstående bli avvist!

Åpningstider på Follo Ren gjenvinningsstasjoner:

NYTT av året (2020) er innsamling av matoljer. Alle leiligheter i sameiet vårt har mottatt trakt som passer flasker og en del kartonger, slik at det er lett å samle opp matoljerester.
Matoljer og fett gjør som kjent stor skade på vårt avløpsnett med avleiring og foring av rotter.

Fyll kartonger og flasker, sett på korken, og lever oljen/fettet i egen søppel beholder .(Denne finner du der du henter grønne poser for matavfall).

 

Fellevask av oppgangene.
Torsdager: oppg 2, 4, 6, 8, 10, 28
Fredager: oppg 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26

Alt som ikke hører hjemme i våre oppganger skal fjernes (vogner, kjelker, sparkesykler, sykler, blomsterpotter, sko etc).
Matter skal tas inn på morgenen på vaskedagen. (Tips; rist matten før du tar den inn i din egen gang) . Vaskingen utføres av Elite AS.

Dersom vask faller på en helligdag vil det vaskes på nærmeste hverdag.