vevelstaaasen
 
  Kontaktpersoner i Grendelagets styre og vaktmestere

Grendelagets vedtekter (pdf)

Returpunktet

Nabosenteret

•Vevelstadåsen Boligsameie

•Vevelstadskogen Sameie

•Vevelstadlia Sameie

__

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Utleieinnstruks Nabosenteret

 

(Gjelder fra 1/3-2019)

Nabosenteret består av to nyoppussede møte- og forsamlingslokaler for aktiviteter i regi av sameiene Vevelstadlia, Vevelstadskogen og Vevelstadåsen, men lokalene brukes også til begrenset utleie. Nabosenteret leies kun ut til beboere i sameiene i Vevelstadåsen. Leietakere må bestille via juridisk eier av leilighet, eller med godkjennelse fra vedkommende.

Det første lokalet er utstyrt for utleie og bespisning for ca. 30 personer, bestående av bord, stoler, bestikk, flate og dype tallerkener, vin/øl glass, kaffekopper etc.
Utstyr og inventar som ødelegges, skal erstattes av leietaker/juridisk eier.
Utleie skjer gjennom utleieansvarlig i Grendelagets styre, se www.vevelstadaasen.no.

Ønsker du å leie, eller ønsker ytterligere info; nabosenteret@vevelstadaasen.no

(Dersom du bare ønsker info, skriv utfyllende og din fulle adresse. Ønsker du å leie fortell også hva slags selskap, møte etc du skal benytte lokalet til)

Lokalet kan ikke leies til bruk for andre enn eier/leietakere som er boende på et av sameiene på Vevelstadåsen.
Oppgi fullt navn, oppgangsnummer og tlf. Fortell også hva lokalene skal benyttes til.
Dyr er ikke tillatt i lokalene.
Lokalet forlates i rengjort og ryddet stand, innen kl 23.00

Støy

Da Nabosenteret er omgitt av leiligheter, er lokalene KUN egnet for selskaper og
møteaktiviteter som ikke medfører støy. Ved overskridelse av disse retninglinjene kan selskapet bli bedt om å avslutte og lokalet stenges av utleieansvarlig.
Vask og rydding av lokalet, blir da foretatt for leietakers regning. Ved eventuell tvist, vil vaktselskap bli benyttet for leietakers regning.

Betaling av leie:

Betaling skjer til Vevelstadåsen Grendelag gjennom betalingsløsningen viaobos.
(Ikke betal før du har fått aksept for din leieavtale)

- > Betal her for en dag (Lokale 1 - kr 750,-)

Standard oppsett av lokale nr1 (hovedrom)

NB! DERSOM DU SKAL HA FLERE GJESTER ENN 24 MÅ DU LEIE BÅDE LOKALE 1 OG 2:

- > Betal her for en dag (Lokale 1+2 - kr 1100,-)

- > Betal her for 2 dager (Lokale 1+2 - kr 1900,-)

Beløpet skal dokumenteres innbetalt på vår nettbank før nøkkel utleveres!

Nøkler:

Nøkkel til Nabosenteret fås hos Vaktmestrene torsdag ettermiddag (17.00-19.00) eller i arbeidstiden øvrige ukedager. Vaktmester treffes på telefon: 90733840 / 91188363. (I fellesferien vil det ikke være utleie av lokalene)
Etter bruk leveres nøklene tilbake til vaktmestrenes postkasse (grå) som sitter på den røde veggen ved siden av deres kontor.
Bortkommet nøkkel faktureres med kr. 1200,- til siste leier (pga nødvendig bytte av sylinder).

Ønsker du å se lokalet før leie/bruk ta kontakt med vaktmester i deres arbeidstid, eller på torsdag mellom 17.00 -19.00 (tiden da returpunktet er betjent)


Brannsikkerhet:

Se eget oppslag i Nabosenteret om brann, rømningsveier etc. Sett deg godt inn i denne før senteret tas i bruk.


Oppvask:

Alt bestikk og servise som har vært i bruk skal vaskes og settes tilbake på sin vanlige plass før du forlater lokalene. NB! Du må selv ta med nødvendige kluter og håndklær.


Gjør slik når du bruker oppvaskmaskinen;

1. Sjekk at filter og overløpsrøret W inne i bunnen på maskinen er på plass.
2. Trykk deretter på knapp A. Vaskemaskinen fylles med vann og starter oppvarming av dette. Maskinen er klar til bruk etter noen minutter.
3. Fyll oppvasken i kurven(e) og åpne døren. Plasser kurven i maskinen, lukk døren og trykk på knapp F.
4. Når siste oppvasken er ferdig tas overløpsrøret W ut. Trykk deretter på knapp B, maskinen tømmes for vann, renses og er klar til neste bruker. (Bruksanvisning finnes på veggen ved siden av oppvaskmaskinen)

Renhold/rydding:

Trekk ut stikkontakt på vannkoker og kaffetrakter etter bruk. Toalett og kjøkken skal vaskes! Sjekk om møblene trenger støvsuging etter deg og vask alle gulv. Støvsuger, mopp, kluter og vaskemiddel finnes i garderoberommet i skap merket RENHOLD NABOSENTERET. Søppel samles i søppelsekk som settes i søppelkontainer utenfor inngangsdøren. Nye sekker finnes i renholdsskapet. Meld fra til Vaktmester om noe blir knust eller ødelagt! OBS! Dersom renholdet ikke blir utført på en tilfredsstillende måte vil det bli leid inn renholder for din regning!

Styreleder Vevelstadåsen Grendelag Espen Andresen


1 2

I kalenderen under kan du se når nabosenteret er utleid eller i bruk.