slice
 

Forside

 

Boområdet og leilighetene

Vedtekter

Styret/Kontaktpersoner

Komiteer og utvalg

Oppgangstillitsvalgte

Referater

 

Grendelaget

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Velferdskomiteen
Oppg 8
Lene Hermansen 924 17 243
lenechermansen@yahoo.no
Oppg. 6 Jørn Jakobsen 46 98 76 87
joern.jakobsen@gmail.com
Oppg 26 Mona Reinholdt

40474716
mona@greinholdt.com

Oppg 4
Cissi Almegård 992 39 959
Cissi.almegard@Hotmail.no
Valgkomiteen
-
Torolf Johansen

Oppg. 12

 
--
Geir Dramstad Oppg. 28