slice
 

Forside

 

Boområdet og leilighetene

Vedtekter

Styret/Kontaktpersoner

Komiteer og utvalg

Oppgangstillitsvalgte

Referater

 

Grendelaget

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Velferdskomiteen
Oppg 4
Cissi Almegård 992 39 959
Cissi.almegard@Hotmail.no
Oppg. 2 Marius Sørengen 40858674
mariussorengen@gmail.com
Oppg 26 Hilde Kommedal

48132549
hilde.kommedal@gmail.com

Oppg 12
Kari Klevan 90696848
kkl@frambu.no
Valgkomiteen
-
Geir Dramstad

Oppg. 28

41558022
geir-dra@online.no
--
Øistein Stallerud Oppg. 28 91166814
stallerud@hotmail.com