Adresser:  
S. 4120, Vevelstadåsen Gr.lag
V/ OBOS EIENDOMSFORVALTNING
PB 6668 ST. OLAVS PLASS
0129 OSLO

Org. nr: 971492988
S. 4121, Vevelstadåsen Boligsameie
V/ OBOS EIENDOMSFORVALTNING
PB 6668 ST. OLAVS PLASS
0129 OSLO

Org. nr: 975485552
S. 4123, Vevelstadlia Sameie
V/ OBOS EIENDOMSFORVALTNING
PB 6668 ST. OLAVS PLASS
0129 OSLO

Org. nummer: 875461052
S. 4122, Vevelstadskogen Sameie
V/ OBOS EIENDOMSFORVALTNING
PB 6668 ST. OLAVS PLASS
0129 OSLO

Org. nummer: 975485587