slice
 

Forside

 

Boområdet og leilighetene

Vedtekter

Styret/Kontaktpersoner

Komiteer og utvalg

Oppgangstillitsvalgte

Referater

 

Grendelaget

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktuelle saker/referater:


PARKERING

Vevelstadåsen 28/02 - 2015

Vvevelstadåsen og Vevevlstadskogens parkeringsplass A (den ved rundkjøringen) er nå kortidsparkering på 2 timer mellom klokken 07.00 og klokken 17.00. Plassen eies delvis av Vevelstadåsen BS, Vevelstadskogen S og Ski kommunen (ca 1/3 hver)
Nå kan altså bebeoere og våre gjester benytte sameienes del av plassen til kortidsparkering på dagtid (2timer) og ubegrenset helligdager/helg og kveld/natt. I praksis betyr det at beboere med bil 2 kan benytte denne plassen 2 timer etter kl 07.00 (frem til 09.00) og parkere 2 timer før klokken 17.00. Det vil for noen av beboerene løse parkeringsproblem for eks firmabilparkering. Ellers så er det fortsatt godt med parkeringsplasser (med oblat), ledig på den nye plassen vår nederst i bakken (D).

Parkering C (den øverste av de 2 nye nedre plassene er til bruk for skolen og barnehagen på dagtid. Styret ber alle beboere å respektere dette. Er foreløpig skiltet med max 12 timers parkering.