slice
 

Forside

 

Boområdet og leilighetene

Vedtekter

Styret/Kontaktpersoner

Komiteer og utvalg

Oppgangstillitsvalgte

Referater

 

Grendelaget

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 STYRET
Leder

Magne Mauland

Oppg. 16.

Tlf. 64 86 22 00
m@uland.no
Nestleder

Anne Berit Hogstad

Oppg. 12 Tlf. 99 56 62 05
abhogsta@online.no
Styremedlem Berit Stokstad Oppg. 2 Tlf. 901 71 159
Berit.Stokstad@infotjenester.no
Styremedlem Georg Lederer Oppg. 4 Tlf. 957 06 090
geoled@online.no
Styremedlem Joakim Bakke Evensen Oppg. 24 Tlf. 975 28 752
je101080@hotmail.com
Varamedlem Beate Waatvik Oppg. 4

beate.waatvik@hotmail.com

Varamedlem Øyvind Mellesdal Oppg. 16

924 48 445
omellesdal@hotmail.com

 
 ***************    VAKTMESTERE    ***************
Vaktmester
Odd Nornes Tlf.911 88 363
(64 86 94 36 -kveld, kun prekære behov)
Vaktmester
Leif Henrik Hansen

Tlf. 907 33 840
(66 82 01 44 -kveld, kun prekære behov)

Styret ber om at henvendelser fortinnsvis foretas på mail, eller legges i styrets postkasse i oppg. 16.

Ansvarlig for nøkler til sykkelbodene: Anne Berit Hogstad

Styrets representanter i Vevelstadåsen grendelag: Magne Mauland, Anne Berit Hogstad

Nabosenteret:
Leie avtales med utleieansvarlig, Einar Gulbrandsen 917 82 702, eller (helst) e-post til: nabosenteret@vevelstadaasen.no


Mail til vaktmester: vaktmester@vevelstadaasen.no
Vaktmesterene kan kontaktes mellom 08.00 og 15.30