slice
 

Forside

 

Boområdet og leilighetene

Vedtekter

Styret/Kontaktpersoner

Komiteer og utvalg

Oppgangstillitsvalgte

Referater

 

Grendelaget

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 STYRET
Leder

Magne Mauland

Oppg. 16.

Tlf. 908 38 672 
m@uland.no
Nestleder Berit Stokstad Oppg. 2 Tlf. 901 71 159
bst.1@online.no
Styremedlem Beate Waatvik Oppg. 4

408 61 587
beate.waatvik@hotmail.com

Styremedlem Joakim Bakke Evensen Oppg. 24 Tlf. 975 28 752
je101080@hotmail.com
Styremedlem Naser Rashiti Oppg. 14

930 25 344
naser.rashiti@hotmail.no

Varamedlem Cathrine Molin Wang Oppg. 28 995 39 648
Varamedlem
Håkon Nordby
 

906 93 314

 
 ***************    VAKTMESTERE    ***************
Vaktmester
Odd Nornes Tlf.911 88 363
(-kveld, kun prekære behov)
Vaktmester
Leif Henrik Hansen

Tlf. 907 33 840
(-kveld, kun prekære behov)

Styret ber om at henvendelser fortinnsvis foretas på mail, eller legges i styrets postkasse i oppg. 16.

Ansvarlig for nøkler til sykkelbodene: Anne Berit Hogstad

Styrets representanter i Vevelstadåsen grendelag: Magne Mauland, Anne Berit Hogstad

Nabosenteret:
Leie avtales med utleieansvarlig, Einar Gulbrandsen 917 82 702, eller (helst) e-post til: nabosenteret@vevelstadaasen.no


Mail til vaktmester: vaktmester@vevelstadaasen.no
Vaktmesterene kan kontaktes mellom 08.00 og 15.30