slice
 

 

Forside

 

Boområdet og leilighetene

Vedtekter

Styret/Kontaktpersoner

Komiteer og utvalg

Oppgangstillitsvalgte

Referater

 

Grendelaget

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Velkommen til Vevelstadåsen Boligsameie!

1(Beliggende i Ski Kommune.
5 km nord for Ski, 2 mil syd for Oslo)

Langhus er et av de mest populære boområder i Ski Kommune.
Vevelstadåsen ligger på toppen av Vevelstad, et boområde som består av tre sameier; Vevelstadskogen, Vevelstadlia og Vevelstadåsen.

Vevelstadåsen er et godt bomiljø for både gamle og unge. Kort vei til butikk, idrettsanlegg, buss og jernbane. Skoler og barnehager og idrettsanlegg i umiddelbar nærhet.
Sameiet ble bygget og stiftet i 1975 og tilbyr et etablert bomiljø. Området betegnes som svært barnevennlig med sine grøntarealer og lekeområder. Bygningsmassen er godt vedlikeholdt takket være flinke vaktmestere og entusiastiske beboere.

 

–––––––––––––Sjekk at du har fått riktig dekoder fra Telenor!

5/3-19
Det viser seg at enkelte av de nye dekoderene er levert er uten opptaksmuligheter.
Sjekk om du får opp: (Ta opp program). Hvis ikke sender du mail til; m@uland.no
med subjekt i mailen: Feil dekoder

NB! Huskå oppgi fullt navn navn og adresse.

––––––––––––– Avløpsledninger

24/2
Vi har fått pålegg av kommunen å sjekke og eventuelt rehabilitere avløpsledninger fra feltet vårt. Dette gjelder alle de tre sameiene etter at det er påvist tarmbakterier i grøftene ved undergangen nede ved Langhuset. 


Kommunen har nå gjennomgått (14/2) rapportene/undersøkelsen av både vannrør og avløpsrør og pålegger alle tre sameiene å utbedre/bytte ut disse innen 1/5-2020.
Det vil si at løsningen med å utbedre avløpsledninger må tenkes på nytt. Aktuelt forslag er å grave nye grøfter mellom- og i garasjene, slik at begge rørene byttes samtidig. Grendelaget vil ta kontakt med en prosjektkonsulent slk at vi får et fagmessig spesifisert prosjekt, egnet til å innhente priser.

En fordel med å grave et helt nytt løp til vann- og avløpsrør er at det får mindre konsekvenser med avbrudd for beboerrutiner. Vi beholder de gamle rørene til det nye kan omkoples.


––––––––––––– Fremdrift elbil-lading

Oppdatert 24/2-19


Blokk 15 (oppgang 24, 26 og 28) er ferdig. Garasjene kan nå brukes som vanlig.

Blokk 14 (oppgang 20 og 22) er ferdig. Garasjene kan nå brukes som vanlig.

Blokk 13 (oppgang 14, 16 og 18)
er ferdig. Garasjene kan nå brukes som vanlig.
.

Blokk 12 (oppgang 8, 10 og 12) er ferdig. Garasjene kan nå brukes som vanlig.

Blokk 11 (oppgang 2, 4 og 6) er ferdig. Garasjene kan nå brukes som vanlig.

Foreløpig mangler vi konkret fremdrift på når ladere kan tas i bruk, men regner med at vi kommer litt ut i mars før alt er på plass.

 

 

––––––––––––– Rens av luftekanaler

3/12
Det gikk greit med gjennomføring av renseprosjektet, Kun 4 leiligheter manglet adgang.
Det ble dessverre meldt mange avvik fra vedtektene om å ha åpne luftekanaler, noe som går ut over naboene.
Feil og mangler består av direkte tilkopling til ventiler og lukking av ventiler på kjøkken (høye kjøkkenskap) Vi følger opp med mail/brev til de som er notert med feil og mangler. Under- eller overtrykk i kanalene medfører ulemper for alle leiligheter. For høyt trykk pga tilkoplet kjøkkenhette bidrar til økt trykk i kanalene. Det medfører at matlukt presses inn i andres leiligheter. Det skal være et svakt undertrykk i alle leiligheter. Et balansert undertrykk oppnås med tilgang til luft inn gjennom spalter og lufteluker. Nærmere beskrivelse vil bli sendt vedkommende.


––––––––––––– Betongreparasjoner av terrassene

23/11
Vi har igangsatt reparasjoner av enkelte terrasser som har meldt inn skader. Conrehab som utfører jobben melder at de vil utbedre mest mulig før frosten setter seg, men rimeligvis blir det meste utsatt til våren.

 

––––––––––––– Meldeskjema for oppussing/rehabilitering

I våre vedtekter §17, står det at styret skal varsles når seksjonseiere skal utføre endringer som har betydning for leilighetenes infrastruktur. På denne måten kan sameiet vårt sikre seg mot feilkonstruksjoner som kan ha konsekvens i fremtidige nødvendige utbedringer, slik som ved rehabilitering av røropplegg, elektrisk anlegg, eller avluftsanlegg. Avvik fra spesifikasjoner kan medføre at sameier selv må koste merarbeid ved slik utbedring, eller om nødvendig tilbakestille utbedringer til det opprinnelige. Har du spørsmål om etterisolering av vegger, bestilling av vinduer osv kan styret informere om krav og spesifikasjoner.

Meldeskjema for oppussing/rehabilitering, kan du laste ned her (pdf)

–––––––––––––– Canal Digital

24/2
Vår nye kontrakt med Canal Digital (Telenor) er fornyet for 3 år. Ny kontrakt innebærer besparelser + nytt utstyr. Raskere dekoder med bedre muligheter for å ta i bruk nye tjenester. Ny ruter med bedre effekt som vil dekke leilighetene med bedre signal.
Utrulling av det nye utstyret startet i uke 9. Beboerene har fått egen melding om tidspunkt for overlevering og montering i postkassene

-> LINK til skjema for parkering på plass D

Parkeringsplassen ved rundkjøringen (A) er nå skiltet på nytt (febr. 2018).

Fra og med 19/2-18 gjelder nye skilt på våre private parkeringsplasser. Hvert av sameiene Vevelstadåsen, Vevelstadskogen og Vevelstadlia har sine dedikerte plasser og litt ulike regler. Sett deg inn i ditt sameies regler, slik at dine gjester er orientert. For parkeringsplass A (ved rundkjøringen) gjelder maks 2 timers parkering for beboerdisponerte biler, alle dager, hele døgnet.
Gjester til Vevelstadåsen og Vevelstadskogen kan parkere: Man - fred, maks 2 timer (07.00 - 17.00), ellers ingen begrensning

 

 

 

Link: AVTALESKJEMA FOR PARKERINGSPLASS på Lastebiltomta

Skjema legges ferdig uftylt i styrets postkasse i oppg.16

(21/10) Beboere med behov for parkering av bil nr 2, vil kunne få kjøpt parkeringsbevis (ett år av gangen) på vår parkeringsplass (D).
Parkeringsoblat for ett år koster kr 1800,- og innkreves av Obos.

NB! Firmabiler, og bil 2 disponert av beboere, som i dag ulovlig benytter gjesteparkeringsplasser mellom blokkene, vil bli gitt kontrollavgift og oppfordres til å inngå en slik parkeringsavtale.

Klageskjema på kontrollavgift.

   

Vevelstadåsen Sameie

 

 


SMÅNYTT/INFO:

Oppussing av oppgangene

(6/1-19)

Arbeidet i oppgangene begynner å nærme seg ferdig. Det gjenstår imidlertid litt arbeide med å rette finish og mangler.

Flisene som er valgt kalles "Salt og Pepper"- litt lyse og litt mørke flekker på grå bunn. Dette vil bidra til at gulvet ikke så lett ser skittent ut, og at betongen i trappetrinnene ikke fremstår skitne. Veggene er valgt utført i lys farge. Navnet på denne er Tidløs. Ligner på antikk hvit. Rekkverk og boddører blir malt i fargen Grå Harmoni. Tilsammen gir dette et lyst og tidløst inntrykk.

Nå blir det lettere å spare belegget
i oppgangene


De nye klappsetene i oppgangen gjør det mer bekvemt å ta av- og på brodder. Bruk dem så beholder vi de nye flisene lenger.

Returpunktet

Vi minner om at søppel-komprimatoren, som betjenes av våre vaktmestere torsdager, er ment for husholdningsavfall som ikke får plass i søppelsjakta. Ikke byggematerialer. Dette betyr at byggematerialer som veggpaneler, gulvbelegg, kjøkkeninnredninger etc, - IKKE skal kastes i containeren. Dette må den enkelte beboer selv sørge for å avhende på egnet miljøstasjon, for eksempel Oppegård miljøstasjon. Det samme gjelder større innredningdetaljer som møbler og skap, madrasser etc.
Når det gjelder mengde avfall som kastes fra hver beboer er dette også begrenset av volum og vekt. Er du i tvil, spør vaktmester før du kommer bærende med det. (Antydet mengde, maks en søppelsekk). Avfall fra utenforstående bli avvist!

Åpningstider på Follo Ren gjenvinningsstasjoner:

Mandag til torsdag 08.00 - 20.00 Fredag 08.00 - 15.00
Lørdag (april - oktober) 09.00 - 15.00 Lørdag (november - mars) Stengt

Fellevask av oppgangene.
Torsdager: oppg 2, 4, 6, 8, 10, 28
Fredager: oppg 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26

Alt som ikke hører hjemme i våre oppganger skal fjernes (vogner, kjelker, sparkesykler, sykler, blomsterpotter, sko etc).
Matter skal tas inn på morgenen på vaskedagen. (Tips; rist matten før du tar den inn i din egen gang) . Vaskingen utføres av Elite AS.

Dersom vask faller på en helligdag vil det vaskes på nærmeste hverdag.