slice
 

 

Forside

 

Boområdet og leilighetene

Vedtekter

Styret/Kontaktpersoner

Komiteer og utvalg

Oppgangstillitsvalgte

Referater

 

Grendelaget

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Velkommen til Vevelstadåsen Boligsameie!

1(Beliggende i Ski Kommune.
5 km nord for Ski, 2 mil syd for Oslo)

Langhus er et av de mest populære boområder i Ski Kommune.
Vevelstadåsen ligger på toppen av Vevelstad, et boområde som består av tre sameier; Vevelstadskogen, Vevelstadlia og Vevelstadåsen.

Vevelstadåsen er et godt bomiljø for både gamle og unge. Kort vei til butikk, idrettsanlegg, buss og jernbane. Skoler og barnehager og idrettsanlegg i umiddelbar nærhet.
Sameiet ble bygget og stiftet i 1975 og tilbyr et etablert bomiljø. Området betegnes som svært barnevennlig med sine grøntarealer og lekeområder. Bygningsmassen er godt vedlikeholdt takket være flinke vaktmestere og entusiastiske beboere.


––––––––––––– Fremdrift elbil-lading

10/1-19


Blokk 15 (oppgang 24, 26 og 28) er ferdig med montering av bestilte ladere og infrastruktur.

Blokk 14 (oppgang 20 og 22) er så godt som ferdig, men mangler noen kabelføringer i enden under oppgang 22. Garasjene kan nå brukes som vanlig.

Blokk 13 (oppgang 14, 16 og 18)
Arbeidet i garsjen er ferdig, og garasjene kan brukes som vanlig.
.

Blokk 12 (oppgang 8, 10 og 12)
Arbeidet starter mandag 14/1 kl 07.00. Oppslag og parkeringsedler er hengt opp på tavlene.
Alle biler må være ute av garasjen i Bravidas arbeidstid. Dvs mellom kl 07.00 og 16.00 på hverdager. Iflg. Bravida vil de trenge ca 2 uker på å fullføre arbeidet.

Blokk 11 (oppgang 2, 4 og 6)
Arbeidet starter den 28/2 kl 07.00
Oppslag og parkeringsedler blir hengt opp på tavlene. Alle biler må være ute av garasjen i Bravidas arbeidstid. Dvs mellom kl 07.00 og 16.00 på hverdager. Iflg. Bravida vil de trenge ca 1uke på å fullføre arbeidet. Beskjed om når det kan parkes inne på dagtid igjen blir gitt med oppslag på tavla. Du vil også få beskjed på denne siden. (Bravida vil antagelig starte arbeidet med hovedskinna før, men dere trenger ikke å flytte ut bilene før den 28.)

Mer info kommer etterhvert som arbeidet skrider frem.

NB! Husk ryddede garasjer

 

––––––––––––– Rens av luftekanaler

3/12
Det gikk greit med gjennomføring av renseprosjektet, Kun 4 leiligheter manglet adgang.
Det ble dessverre meldt mange avvik fra vedtektene om å ha åpne luftekanaler, noe som går ut over naboene.
Feil og mangler består av direkte tilkopling til ventiler og lukking av ventiler på kjøkken (høye kjøkkenskap) Vi følger opp med mail/brev til de som er notert med feil og mangler. Under- eller overtrykk i kanalene medfører ulemper for alle leiligheter. For høyt trykk pga tilkoplet kjøkkenhette bidrar til økt trykk i kanalene. Det medfører at matlukt presses inn i andres leiligheter. Det skal være et svakt undertrykk i alle leiligheter. Et balansert undertrykk oppnås med tilgang til luft inn gjennom spalter og lufteluker. Nærmere beskrivelse vil bli sendt vedkommende.


––––––––––––– Betongreparasjoner av terrassene

23/11
Vi har igangsatt reparasjoner av enkelte terrasser som har meldt inn skader. Conrehab som utfører jobben melder at de vil utbedre mest mulig før frosten setter seg, men rimeligvis blir det meste utsatt til våren.

––––––––––––– Avløpsledninger

3/12
Vi har fått pålegg av kommunen å sjekke og eventuelt rehabilitere avløpsledninger fra feltet vårt. Dette gjelder alle de tre sameiene etter at det er påvist tarmbakterier i grøftene ved undergangen nede ved Langhuset. 
Undersøkelser av rørene vil pågå i tidsrommet 10-21 desember. Det vil med stor sannsynlighet resultere i utbedring, og påføre oss en kostnad som kommer i 2019. Rehabilitering bli utført med at det legges en innvendig strømpe inne i eksisterende rør (glassfiberaktig). Dette er en kostnadseffektiv måte å foreta utbedring fremfor å grave opp rørledningene.

 

––––––––––––– Meldeskjema for oppussing/rehabilitering

I våre vedtekter §17, står det at styret skal varsles når seksjonseiere skal utføre endringer som har betydning for leilighetenes infrastruktur. På denne måten kan sameiet vårt sikre seg mot feilkonstruksjoner som kan ha konsekvens i fremtidige nødvendige utbedringer, slik som ved rehabilitering av røropplegg, elektrisk anlegg, eller avluftsanlegg. Avvik fra spesifikasjoner kan medføre at sameier selv må koste merarbeid ved slik utbedring, eller om nødvendig tilbakestille utbedringer til det opprinnelige. Har du spørsmål om etterisolering av vegger, bestilling av vinduer osv kan styret informere om krav og spesifikasjoner.

Meldeskjema for oppussing/rehabilitering, kan du laste ned her (pdf)

–––––––––––––– Canal Digital

Vår kontrakt med Canal Digital (Telenor) utløp i høst. Grendelaget har etter en runde med informasjonsinnhenting besluttet å videreføre samarbeidet. Ny kontrakt innebærer besparelser + nytt utstyr. Raskere dekoder med bedrede muligheter for å ta i bruk nye tjenester. Ny ruter med bedre effekt som vil dekke leilighetene med bedre signal. Mer info vil komme.

–––––––––––––– Parkering for Vevelstadåsen BS

-> LINK til skjema for parkering på plass D

Parkeringsplassen ved rundkjøringen (A) er nå skiltet på nytt (febr. 2018).

Fra og med 19/2-18 gjelder nye skilt på våre private parkeringsplasser. Hvert av sameiene Vevelstadåsen, Vevelstadskogen og Vevelstadlia har sine dedikerte plasser og litt ulike regler. Sett deg inn i ditt sameies regler, slik at dine gjester er orientert. For parkeringsplass A (ved rundkjøringen) gjelder maks 2 timers parkering for beboerdisponerte biler, alle dager, hele døgnet.
Gjester til Vevelstadåsen og Vevelstadskogen kan parkere: Man - fred, maks 2 timer (07.00 - 17.00), ellers ingen begrensning

 

 

 

Link: AVTALESKJEMA FOR PARKERINGSPLASS på Lastebiltomta

Skjema legges ferdig uftylt i styrets postkasse i oppg.16

(21/10) Beboere med behov for parkering av bil nr 2, vil kunne få kjøpt parkeringsbevis (ett år av gangen) på vår parkeringsplass (D).
Parkeringsoblat for ett år koster kr 1800,- og innkreves av Obos.

NB! Firmabiler, og bil 2 disponert av beboere, som i dag ulovlig benytter gjesteparkeringsplasser mellom blokkene, vil bli gitt kontrollavgift og oppfordres til å inngå en slik parkeringsavtale.

Klageskjema på kontrollavgift.

   

Vevelstadåsen Sameie

 

 


SMÅNYTT/INFO:

Oppussing av oppgangene

(6/1-19)

Arbeidet i oppgangene begynner å nærme seg ferdig. Det gjenstår imidlertid litt arbeide med å rette finish og mangler. Blant annet pussing og maling av trappeforkanter. Oppgang 10 hvor arbeidet har blitt utsatt pga trappeheiser er nå blitt flislagt og malt.

I oppgang 2 er forkantflis limt oppå tidligere gummiforkant. Denne skal fjernes og den nye forkantflisen/ trappenesen skal limes direkte på betongen. Det samme skal også gjøres i oppgang 16, som var prøveoppgangen i prosjektet.
Det gjenstår også pussing av en del trappeforkanter og maling av disse. Arbeidet pågår ut januar.

Flisene som er valgt kalles "Salt og Pepper"- litt lyse og litt mørke flekker på grå bunn. Dette vil bidra til at gulvet ikke så lett ser skittent ut, og at betongen i trappetrinnene ikke fremstår skitne. Veggene er valgt utført i lys farge. Navnet på denne er Tidløs. Ligner på antikk hvit. Rekkverk og boddører blir malt i fargen Grå Harmoni. Tilsammen gir dette et lyst og tidløst inntrykk.

Nå blir det lettere å spare belegget
i oppgangene


De nye klappsetene i oppgangen gjør det mer bekvemt å ta av- og på brodder. Bruk dem så beholder vi de nye flisene lenger.

Returpunktet

Vi minner om at søppel-komprimatoren, som betjenes av våre vaktmestere torsdager, er ment for husholdningsavfall som ikke får plass i søppelsjakta. Ikke byggematerialer. Dette betyr at byggematerialer som veggpaneler, gulvbelegg, kjøkkeninnredninger etc, - IKKE skal kastes i containeren. Dette må den enkelte beboer selv sørge for å avhende på egnet miljøstasjon, for eksempel Oppegård miljøstasjon. Det samme gjelder større innredningdetaljer som møbler og skap, madrasser etc.
Når det gjelder mengde avfall som kastes fra hver beboer er dette også begrenset av volum og vekt. Er du i tvil, spør vaktmester før du kommer bærende med det. (Antydet mengde, maks en søppelsekk). Avfall fra utenforstående bli avvist!

Åpningstider på Follo Ren gjenvinningsstasjoner:

Mandag til torsdag 08.00 - 20.00 Fredag 08.00 - 15.00
Lørdag (april - oktober) 09.00 - 15.00 Lørdag (november - mars) Stengt

Fellevask av oppgangene.
Torsdager: oppg 2, 4, 6, 8, 10, 28
Fredager: oppg 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26

Alt som ikke hører hjemme i våre oppganger skal fjernes (vogner, kjelker, sparkesykler, sykler, blomsterpotter, sko etc).
Matter skal tas inn på morgenen på vaskedagen. (Tips; rist matten før du tar den inn i din egen gang) . Vaskingen utføres av Elite AS.

Dersom vask faller på en helligdag vil det vaskes på nærmeste hverdag.