Vevelstadåsen Sameie
slice
 

 

Forside

 

Boområdet og leilighetene

Vedtekter

Styret/Kontaktpersoner

Komiteer og utvalg

Oppgangstillitsvalgte

Referater

 

Grendelaget

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Velkommen til Vevelstadåsen Boligsameie!

1(Beliggende i Ski Kommune.
5 km nord for Ski, 2 mil syd for Oslo)

Langhus er et av de mest populære boområder i Ski Kommune.
Vevelstadåsen ligger på toppen av Vevelstad, et boområde som består av tre sameier; Vevelstadskogen, Vevelstadlia og Vevelstadåsen.

Vevelstadåsen er et godt bomiljø for både gamle og unge. Kort vei til butikk, idrettsanlegg, buss og jernbane. Skoler og barnehager og idrettsanlegg i umiddelbar nærhet.
Sameiet ble bygget og stiftet i 1975 og tilbyr et etablert bomiljø. Området betegnes som svært barnevennlig med sine grøntarealer og lekeområder. Bygningsmassen er godt vedlikeholdt takket være flinke vaktmestere og entusiastiske beboere.

––––––––––––– Meldeskjema for oppussing/rehabilitering ––––––––––––––

I våre vedtekter §17, står det at styret skal varsles når seksjonseiere skal utføre endringer som har betydning for leilighetenes infrastruktur. På denne måten kan sameiet vårt sikre seg mot feilkonstruksjoner som kan ha konsekvens i fremtidige nødvendige utbedringer, slik som ved rehabilitering av røropplegg, elektrisk anlegg, eller avluftsanlegg. Avvik fra spesifikasjoner kan medføre at sameier selv må koste merarbeid ved slik utbedring, eller om nødvendig tilbakestille utbedringer til det opprinnelige. Har du spørsmål om etterisolering av vegger, bestilling av vinduer osv kan styret informere om krav og spesifikasjoner.

Meldeskjema for oppussing/rehabilitering, kan du laste ned her (pdf)

––––––––––––––––––– Parkering for Vevelstadåsen BS ––––––––––––––––

-> LINK til skjema for parkering på plass D

Parkeringsplassen ved rundkjøringen (A) er nå skiltet på nytt (febr. 2018).

Fra og med 19/2-18 gjelder nye skilt på våre private parkeringsplasser. Hvert av sameiene Vevelstadåsen, Vevelstadskogen og Vevelstadlia har sine dedikerte plasser og litt ulike regler. Sett deg inn i ditt sameies regler, slik at dine gjester er orientert. For parkeringsplass A (ved rundkjøringen) gjelder maks 2 timers parkering for beboerdisponerte biler, alle dager, hele døgnet.
Gjester til Vevelstadåsen og Vevelstadskogen kan parkere: Man - fred, maks 2 timer (07.00 - 17.00), ellers ingen begrensning

 

 

 

Link: AVTALESKJEMA FOR PARKERINGSPLASS på Lastebiltomta

Skjema legges ferdig uftylt i styrets postkasse i oppg.16

(21/10) Beboere med behov for parkering av bil nr 2, vil kunne få kjøpt parkeringsbevis (ett år av gangen) på vår parkeringsplass (D).
Parkeringsoblat for ett år koster kr 1800,- og innkreves av Obos.

NB! Firmabiler, og bil 2 disponert av beboere, som i dag ulovlig benytter gjesteparkeringsplasser mellom blokkene, vil bli gitt kontrollavgift og oppfordres til å inngå en slik parkeringsavtale.

Klage på kontrollavgift les mer her.

   

Vevelstadåsen Sameie

 

 


SMÅNYTT/INFO:

Oppussing av oppgangene


(27/6) Arbeidet med oppussingen og fliselegging er godt i gang. Oppgang 16 som var en prøveoppgang, hvor standarden og fargevalg ble gjort er ferdig. Flisene som er valgt kalles "Salt og Pepper"- litt lyse og litt mørke flekker på grå bunn. Dette vil bidra til at gulvet ikke så lett ser skittent ut, og at betongen i trappetrinnene ikke fremstår skitne. Veggene er valgt utført i lys farge. Navnet på denne er Tidløs. Ligner på antikk hvit. Rekkverk og boddører blir malt i fargen Grå Harmoni. Tilsammen gir dette et lyst og tidløst inntrykk.

Når det gjelder fremdriften lider denne forløpig litt av startvansker, men rutinene begynner å virke inn på hastigheten. Oppgangene 16 er ferdig godkjent, mens de andre godkjennes suksessivt. Tidsplanen på de følgende oppgangene; 2 til 12 er fra dato i skrivende stund og frem til 10 august, med godkjenning av nr 12, 10 august.
Uvisst om planen holder, men vi håper at vi kan være i havn i løpet av november.

NB! Det er viktig at dere i oppgangene sørger for at bilder og annet som henger på veggene fjernes før maleren setter i gang. Gangen skal videre være ren for dørmatter og annet som kan hindre arbeidet.

Håndtverkerene har beskjed om å henge opp oppslag minst et par dager før start av arbeidet i din gang. Når gulvene skal sparkles (noen flytsparkles) blir det hengt opp et annet oppslag som forteller at gangen ikke kan benyttes i noen timer. Lurt å følge med på dette, slik at du ikke blir stående "ute- eller innelåst"

Fremdift av elbil-lading

(27/6) Alle sameiere har fått tilsendt info/bestillingsinformasjon angående arbeide og fremdrift. Infrastrukturen og de første ladeplassene vil starte på Vevelstadskogen 6. august. Deretter starter arbeidet i vårt sameie den 26. september. Her regner vi med at arbeidet skal være ferdig 15. november. Vevelstadlia 16. november og ferdig i midten av januar.

Les mer om bestilling på grendelagets side...

Returpunktet

Vi minner om at søppel-komprimatoren, som betjenes av våre vaktmestere torsdager, er ment for husholdningsavfall som ikke får plass i søppelsjakta. Ikke byggematerialer. Dette betyr at byggematerialer som veggpaneler, gulvbelegg, kjøkkeninnredninger etc, - IKKE skal kastes i containeren. Dette må den enkelte beboer selv sørge for å avhende på egnet miljøstasjon, for eksempel Oppegård miljøstasjon. Det samme gjelder større innredningdetaljer som møbler og skap, madrasser etc.
Når det gjelder mengde avfall som kastes fra hver beboer er dette også begrenset av volum og vekt. Er du i tvil, spør vaktmester før du kommer bærende med det. (Antydet mengde, maks en søppelsekk). Avfall fra utenforstående bli avvist!

Åpningstider på Follo Ren gjenvinningsstasjoner:

Mandag til torsdag 08.00 - 20.00 Fredag 08.00 - 15.00
Lørdag (april - oktober) 09.00 - 15.00 Lørdag (november - mars) Stengt

Fellevask av oppgangene.
Torsdager: oppg 2, 4, 6, 8, 10, 28
Fredager: oppg 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26

Alt som ikke hører hjemme i våre oppganger skal fjernes (vogner, kjelker, sparkesykler, sykler, blomsterpotter, sko etc).
Matter skal tas inn på morgenen på vaskedagen. (Tips; rist matten før du tar den inn i din egen gang) . Vaskingen utføres av Elite AS.